Symulacje obróbki skrawaniem

Nowoczesne programy CAM oprócz generacji ścieżki narzędzia dysponują również bardzo użyteczną cechą symulacjami obróbki skrawaniem. Dlaczego warto korzystać z opcji symulacji frezowania CNC podczas generowania ścieżki narzędzia? Czy symulacja obróbki skrawaniem może zapobiec kolizji podczas pracy maszyny? Na te i inne pytania związane z symulacjami programów CAM odpowiadamy w tym wpisie.

Zalety symulacji obróbki skrawaniem

Przeprowadzenie symulacji ruchów narzędzia po wygenerowaniu ścieżki narzędzia posiada wiele zalet i może uchronić maszynę od kolizji a obrabiany detal od błędnego wykonania. Pierwszą z zalet symulacji CAM jest to, że możemy zmieniać jej szybkość wykonania, co oznacza że cała symulacja może być wykonana w krótkim czasie. Drugą zaletą symulacji jest zgłoszenie kolizji. Symulacja bierze pod uwagę parametry narzędzia i obrabianego materiału i jest wstanie wyliczyć i pokazać miejsce ewentualnej kolizji narzędzia lub oprawki z materiałem. Trzecia zaleta to możliwość potwierdzenia kształtu wygenerowanej ścieżki. Programista ma możliwość zobaczenia wszystkich ruchów narzędzia które wystąpią podczas obróbki i sprawdzenia ich z zamierzonym sposobem frezowania CNC. Czwarta zaleta to możliwość oszacowania czasu trwania obróbki. Na podstawie symulacji firmy świadczące usługi frezowania CNC są wstanie wyliczyć czas potrzebny na obróbkę danego zlecenia i uwzględnić go do wystawianej klientowi wyceny.

Przykład wykrycia przez symulacje CAM błędnie wygenerowanej ścieżki narzędzia

symulacje CAM ścieżki narzędzia
symulacje CAM ścieżki narzędzia

Przed programistą ścieżki narzędzia postawiono proste zadanie wygenerowania ścieżki narzędzia do wyfrezowania CNC kieszeni w materiale aluminium. Programista zdecydował się na wykonanie kieszeni frezem o średnicy 6mm przy użyciu nowoczesnej metody frezowania szybkimi ruchami. Metoda ta polega na heliakalnym zagłębieniu się narzędzia na docelową głębokość a następnie obróbkę szybkimi ruchami maszyny o stosunkowo niewielkim braniu materiału (0.2mm).  Programista po generacji ścieżki otrzymał wizualny podgląd ruchów narzędzia(zaznaczony kolorem niebieskim). Z tego podglądu można odnieść wrażenie, że ścieżka została wygenerowana w sposób poprawny i obróbka odbędzie się bez problemów. Na podglądzie widzimy heliakalne wejście w materiał do docelowej głębokości a następnie gęstą siatkę ruchów narzędzia, z której można wyczytać, że każdy ruch przesunięty jest od kolejnego o pożądane 0.2mm

Symulacja ścieżki narzędzia - błąd
Symulacja ścieżki narzędzia – błąd

Niedoświadczony programista CNC w tym momencie uznał by, że wygenerowana ścieżka narzędzia jest poprawna i przesłał plik z gkodem do operatora frezarki w celu jego wykonania. Był by to duży błąd, w efekcie którego maszyna wjechała by z duża prędkością całą szerokością freza w materiał. W rezultacie uszkodzeniu uległ by frez, materiał ale możliwe, że również maszyna. Doświadczony pracownik, przed wysłaniem pliku do maszyny wykonał by symulacje obróbki, na której od razu rozpoznał by błąd. Błąd w tej ścieżce narzędzia polega na tym, że po poprawnym zagłębieniu się narzędzia na docelową głębokość. Kolejny ruch wykonywany jest z docelową prędkością na całą szerokość freza a nie jak to było zamiarem na szerokość 0.2mm. W efekcie dojdzie do uszkodzenia materiału i freza, a w  niesprzyjających okolicznościach również maszyny.

symulacja obróbki skrawaniem
symulacja obróbki skrawaniem

Bazując na wcześniejszej symulacji programista CNC przeprogramowuje ścieżkę narzędzia poprawiając błędy i następnie przechodzi do wykonania symulacji nowo otrzymanego pliku CAM. Z nowej symulacji wynika, że ścieżka narzędzia jest poprawna. Narzędzie w każdym ruchu zbiera pożądaną ilość materiału i nie ma ryzyka kolizji. Bazując na symulacji programista może wydać plik do realizacji na frezarce CNC.

Symulacja ścieżki narzędzia programem CAM – podsumowanie

Nowoczesne programy CAM wyposażone w możliwość symulacji wygenerowanej ścieżki narzędzia dają ogromną możliwość na przetestowanie wygenerowanych ruchów maszyny a w rezultacie na uniknięcie kolizji z materiałem. Symulacja procesu obróbki powinna zostać przeprowadzona każdorazowo przed wysłaniem pliku ze ścieżka narzędzia do maszyny.