Płyty aluminiowe

Oferujemy usługę wykonywania płyt aluminiowych frezowanych CNC według specyfikacji klienta.

Wykonujemy płyty aluminiowe o grubościach od 1mm do 50mm i wymiarach w osiach X Y 300 x 400mm. Usługi realizujemy już od 1 sztuki. Każdorazowo wyceniamy koszt wykonania płyty na podstawie zmian cen surowców. Przeciętny czas wykonania płyty aluminiowej frezowanej CNC wynosi 10 dni roboczych. Czas ten może się zmieniać w zależności od dostępności materiału i obłożenia maszyn. Czas wykonania jest zawsze podawany w ofercie.

Jak wygląda proces wytwarzania płyt aluminiowych metodą frezowania CNC?

Krok 1. Przygotówka i planowanie powierzchni podstawy

Planowanie płyty aluminiowej
Planowanie płyty aluminiowej

Pierwszym etapem w procesie wytwarzania płyt aluminiowych jest zakup materiału który musi posiadać odpowiedni naddatek oraz wykonanie planowania dolnej powierzchni płyty. Operator umieszcza zakupiony blok materiału w maszynie i planuje powierzchnię, która w docelowej płycie aluminiowej będzie powierzchnią dolną płyty. Na tym etapie celem planowania jest wykonanie płaskiej powierzchni, ale jeszcze nie docelowej grubości płyty.

Krok 2. Odwrócenie płyty, planowanie grubości docelowej i wiercenie

płyta aluminiowa wykonanie otworów
Płyta aluminiowa wykonanie otworów

Drugim etapem tworzenia płyty aluminiowej metodą frezowania CNC jest jej obrócenie i ponowne zamontowanie w obrabiarce. Obróbka w tym kroku rozpoczyna się ponownie od planowania powierzchni. Tym razem planowana jest górna powierzchnia płyty a zarazem ustalana docelowa grubość płyty. Po zakończeniu tej operacji następuje zmiana narzędzia i frezarka przechodzi do wykonywania otworów.

Krok 3. Wykonanie wewnętrznych kieszeni i otworów pod śruby

frezowanie elementów wewnętrznych płyty aluminiowej
Frezowanie elementów wewnętrznych płyty aluminiowej

Gdy płyta posiada już docelową grubość i otwory przechodzimy do wykonywania pozostałych elementów wewnątrz płyty zgodnie z projektem. Wykonujemy kieszenie przelotowe i częściowo zagłębione. Tworzymy pod frezowania pod śruby, napisy i inne komponenty wchodzące w skład projektu płyty.

Krok 4. Wykonanie obrysu zewnętrznego

płyta aluminiowa frezowana CNC
Obrys płyty aluminiowej

Ostatnim krokiem który zostaje do wykonania jest wyfrezowanie obrysu zewnętrznego płyty aluminiowej. Operacja ta zawsze wykonywana jest jako ostatnia. Obrys zewnętrzny wycinany jest najpierw zgrubnie z odpowiednim naddatkiem materiału. Typowo naddatek materiału przy zgrubnej obróbce wynosi 0.1 średnicy narzędzia. Następnie wykonywana jest obróbka wykańczająca, która ustala ostateczne wymiary zewnętrzne płyty aluminiowej tworzonej metodą frezowania CNC. Obróbka wykańczająca wykonywana jest z wysokimi wartościami obrotów wrzeciona w celu otrzymania jak najlepszej jakości powierzchni.

Płyty aluminiowe wytwarzane metodą frezowania CNC – podsumowanie

Wizualizacja płyty aluminiowej wykonywanej metodą frezowania CNC
Wizualizacja płyty aluminiowej wykonywanej metodą frezowania CNC

Płyty aluminiowe są lekkie i wytrzymałe te właściwości determinują spektrum ich możliwości i podowiadują, że są stosowane w przemyśle samochodowym, tworzyw sztucznych i samolotowym. Płyty są wykonywane z dużą dokładnością dzięki użyciu do ich produkcji nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie. Czas potrzebny na zrealizowanie usługi wykonania płyty aluminiowej nie powinien być dłuższy niż kilka dni roboczych jednak zawsze musi zostać ustalony indywidualnie na etapie zapytania ofertowego.