Jak wykonać kostkę aluminiową

Poprawne stworzenie przygotówki to jedna z najczęstszych prac wykonywanych na obrabiarkach sterownych numerycznie. Poprawnie wykonana przygotówka posiada ściany boczne idealnie prostopadłe względem siebie oraz równoległe płaszczyzny górną i dolną. Przeczytaj ten artykuł by dowiedzieć się jak poprawnie wykonać przygotówkę tak by posiadała ona wszystkie wymagane kąty.

Przygotówka – błędna metoda wykonania

Najczęściej operator rozpoczyna pracę od odcięcia bloku aluminium od większego kawałka z zamiarem jego obróbki i wykonania kostki aluminium. Odcięty kawałek materiału ma poszarpane krawędzie, które nie są prostopadłe względem siebie. Dodatkowo powierzchnie górne i dolne posiadają krzywiznę co sprawia, że nie są one równoległe względem siebie.

Najpopularniejszą, a przy tym błędną metodą wykonania kostki aluminiowej jest jej wykonanie obróbki według poniższego schematu. Operator umieszcza odcięty na pile kawałek aluminium w imadle i w pierwszym kroku wykonuje planowanie górnej powierzchni. W drugim kroku materiał obracany jest na plecy i planowana jest dolna powierzchnia. Problem tkwi w tym, że po takich obu operacjach obie splanowane powierzchnie nie są równoległe względem siebie. Dzieje się tak dlatego, że materiał ściskany jest w imadle przez ścianki które, nie są prostopadłe do planowanej powierzchni bo były odcięte na pile. W rezultacie zamocowany element aluminiowy przekrzywia się i planowana druga powierzchnia nie jest równoległa z pierwszą.  W następnych krokach powstały błąd powielany jest dla każdej z planowanych powierzchni, a otrzymana w ten sposób kostka aluminium nie jest prostopadłościanem.

Jak prawidłowo wykonać kostkę aluminiową?

By poprawnie wykonać prostopadłościan z aluminium musimy wprowadzić zasadę mocowania materiału tylko na powierzchniach które były już splanowane. Zasady tej nie stosujemy jedynie podczas pierwszego planowania płaszczyzny.

Pierwsze planowanie powierzchni

planowanie kostki aluminium
Planowanie kostki aluminium. Frezowanie aluminium

Po zamocowaniu kostki aluminiowej w imadle przystępujemy do planowania górnej powierzchni oraz wszystkich 4 boków. Boki planujemy na wysokość materiału, która wystaje ponad imadło. Taka operacja zapewnia nam to, że boki i górna powierzchnia będą ustawione pod kątem 90 stopni między sobą. Dodatkowo boki frezujemy z zostawionym nadmiarem materiału. W tym kroku zależy nam na złapaniu kąta a nie wymiaru docelowego ściany.

Drugi krok to planowanie dolnej powierzchni

W tym kroku obracamy kostkę materiału na plecy w celu wykonania płaszczyzny dolnej. Kostkę mocujemy w imadle na bocznych powierzchniach w miejscu gdzie były one już prze frezowane podczas wcześniejszego kroku. Takie mocowanie gwarantuje, że obecna podstawa kostki jest prostopadła do ścian na których zaciśnięto imadło a to z kolei zagwarantuje nam, że obecnie splanowana powierzchnia będzie idealnie równoległa do powierzchni dolnej i prostopadła do boków. W tym kroku wykonujemy już frezowanie CNC powierzchni górnej kostki na docelową głębokość.

Krok trzeci czyli obróbka powierzchni bocznych

frezowanie boków kostki
Frezowanie boków kostki

Po wykonaniu powierzchni górnej i dolnej oraz zapewnieniu im równoległości możemy przejść do wykonania boków kostki. Materiał montujemy w imadle w taki sposób by złapany on został przez szczęki imadła na powierzchniach górnej i dolnej. W tym ustawieniu jedna z bocznych ścian będzie ścianą dolną tego ustawienia i to pod tą ścianę w miejscu, które było splanowane w kroku pierwszym możemy podłożyć płytki dystansowe gdyż wiemy, że ta powierzchnia jest idealnie prostopadła do reszty. Część tej powierzchni, która nie była jeszcze frezowana będzie zwisać w powietrzu w dolnej części imadła. Tak zamocowany blok materiału możemy prze frezować, uzyskując dokładny kąt prosty między ścianą boczną a płaszczyznami górną i dolną. Następnie obracamy kostkę i obrabiamy kolejny bok materiału, w tym przypadku ustalając już docelową grubość ściany. Powyższe operacje należy powtórzyć dla pozostałych dwóch ścian bocznych, które nie zostały jeszcze wykonane.

Podsumowanie sposobu stworzenia idealnego prostopadłościanu z aluminium

By wykonać kostkę aluminiową z możliwie dokładnymi kątami prostymi należy w pierwszej kolejności zapewnić prostopadłość między powierzchnią górna a elementami powierzchni bocznych. Następnie mocując materiał jedynie w miejscach, które były już obrabiane operator będzie wstanie zachować pożądane wartości geometryczne. Metoda, stosowana przez wielu operatorów, polegająca na obróbce jednej powierzchni i obrocie kostki nie zapewnia wysokich wartości prostopadłości wykonywanych ścian kostki.