Wiercenie precyzyjnych otworów

Jak wykonać otwór H7 na frezarce CNC?

Wykonywanie otworów jest jedną z najczęstszych operacji wykonywanych podczas świadczenia usług frezowania CNC. Większość otworów na za zadanie umożliwienie przełożenia śruby przez niego, przez co nie musi on zostać wykonany w ciasnej tolerancji. W takim przypadku otwór wykonany podstawowym wiertłem spełni swoje zadanie. Czasem jednak aplikacja wymaga wykonania otworu z ściśle zadaną tolerancją. Często spotykana jest tolerancja wykonania H7. W tym wpisie opisujemy metodę wykonania otworu w tolerancji H7 w materiale aluminium.

Co to jest tolerancja H7?

Tolerancja H7 definiuje z jakimi odchyłkami musi zostać wykonany otwór. Tolerancja H definiuje wykonanie otworu na plusie czyli minimalna średnia otworu równa jest nominalnej średnicy otworu w projekcie. Liczba następująca po literze H określa przedział maksymalnej średnicy akceptowany dla tego otworu.

Przykładowe wymiary otworów wykonanych w tolerancji H7:

3.000 – 3.010mm

4.000 – 4.012mm

5.000 – 5.012 mm

6.000 – 6.012mm

7.000 – 7.015mm

8.000 – 8.015mm

9.000 – 9.015mm

10.000 – 10.015mm

Jak wykonać otwór H7 na ploterze CNC?

Wykonanie otworu H7 wymaga ostrożności w doborze parametrów obróbki i zastosowania 3 różnych narzędzi. Parametry użyte do wykonania otworu H7 maja duży wpływ na końcową średnicę otworu. Parametry będą inne dla każdej maszyny CNC dlatego należy przeprowadzić próby na danym typie plotera i wyznaczyć własne parametry obróbki.

1 etap – kiełek

Wykonanie otworu H7 rozpoczynamy od użycia narzędzia typu kiełek. Jest to frez o dużej sztywności który służy do precyzyjnego zaznaczenia w materiale miejsca występowania otworów. Ślad w materiale zrobiony tym narzędziem będzie pozycjonował wiertło użyte w kolejnym etapie pracy. Standardowo kiełkiem robimy zaznaczanie środka otworu na głębokość 1 – 3mm z obrotami do 800 RPM.

2 etap – wiercenie

Gdy miejsca występowania środków otworów są wyznaczone po przez użycie freza typu kiełek możemy przejść do etapu wiercenia. W zależności od średnicy otworu zaczynamy jego wykonanie od wierteł mniejszej średnicy i zwiększamy je aż do osiągnięcia średnicy otworu około 0.1mm mniejszej niż docelowa. Dla przykładu otwór o średnicy 6mm można wykonać przy użyciu 2 wierteł o średnicach: 4.00 oraz 5.9mm.

3 etap – rozwiercanie

rozwiertak do wykonania otworu h7
Rozwiertak do wykonania otworu h7

Ostateczna średnica otworu zostanie ustanowiona przez narzędzie typu rozwiertak. W tym etapie parametry obróbki będą miały największy wpływ na średnice końcową otworu. Zasadniczo praca rozwiertakiem powinna odbywać się przy niskich obrotach i prędkości. Kluczowe jest również mocne chłodzenie i smarowanie rozwiertaka. Przykładowe parametry dla rozwiertaka o średnicy 6.000mm to prędkość osi Z wynosząca 100 mm/min i obroty wrzeciona na poziomie 300 RPM. Warto też zapoznać się z ofertę rozwiertaków dostępnych w sklepach internetowych, gdyż dla 6mm dostępne są rozwiertaki od średnicy 5.95mm do 6.05 z krokiem co 0.01mm. W zależności od parametrów pracy i materiału by otrzymać otwór na H7 niekoniecznie trzeba będzie użyć rozwiertaka 6.000mm.