Frezowanie podzespołów do maszyn

Frezowanie elementów konstrukcyjnych do maszyn przemysłowych

Każda maszyna sterowana numerycznie składa się z dużej ilości podzespołów. Elementy te wchodząc w skład maszyny muszą zostać wykonane zgodnie z wytycznymi projektanta. Wykonanie musi mieścić się w zadanych tolerancjach, a wybrany do obróbki materiał posiadać zakładane właściwości fizyczne. Wszystko to zebrane razem da prawidłowo wykonany element konstrukcyjny, który będzie posiadał zaprojektowaną wytrzymałość.

Z czego wytwarzane są podzespoły maszyn przemysłowych?

Wybór materiału z którego zostanie wykonany podzespół maszyny musi zostać poprzedzony analizą jego miejsca pracy i sił działających na ten element. Podzespoły pracujące statycznie ale zarazem zapewniające wysoką sztywność maszynie najczęściej wytwarzane są z różnego typu stali. Materiał ten zapewnia stabilność i sztywność maszynie podczas pracy. Podzespołami maszyny przemysłowej wykonywanymi ze stali mogą być: ramy nośne maszyny lub elementy odpowiadające za przeniesienie siły nacisku urządzenia. Elementy poddawane dynamicznym siłom podczas swojej pracy (gwałtowna zmiana kierunku ruchu) wykonywane są z aluminium. Materiał ten dzięki wysokiej odporności na zerwanie i niskiej wadze bardzo często stosowany jest w różnego typu chwytakach, bramach przesuwnych maszyn i innego typu podzespołach maszyn, które podczas swojej pracy przemieszczają się.

Przykład podzespołów maszyny na podstawie frezarki CNC

Podzespoły konstrukcyjne maszyny przemysłowej
Przykład podzespołu maszyny przemysłowej

Frezarka CNC to jedno z najpopularniejszych urządzeń służących do wytwarzania elementów metodą usuwania materiału. Maszyny te kupowane są do firm świadczących usługi frezowania CNC, z założeniem ciągłej pracy. Maszyna, która ma pracować po kilkanaście godzin dziennie musi być wykonana z należytą starannością Jej podzespoły powinny być wytrzymałe. Głównymi podzespołami frezarki CNC są:

Rama maszyny, która zapewnia sztywność pozostałym podzespołom i jest kluczem do wykonywania precyzyjnych wyrobów.

Wrzeciono to kolejny kluczowy podzespół maszyny CNC. Jego parametry i moc powinny być dobrane pod kątem obrabianego na frezarce CNC materiału.

Osie frezarki CNC możemy traktować jako następny podzespół maszyny, który jest nadrzędnym złożeniem innych elementów wchodzących w jej skład. Elementy te to: silnik, przekładnia, śruba napędowa, prowadnice itp.

Stół roboczy to podzespół maszyny który również wpływa na końcowy wymiar frezowanego elementu. Zbyt cienki blat stołu może uginać się podczas obróbki co przełoży się na błędny wymiar końcowy frezowanego elementu.