Docisk mimośrodowy

Co to jest docisk mimośrodowy?

Docisk mimośrodowy jest to uchwyt który ma niecentrycznie wykonaną oś obrotu. W rezultacie operator maszyny obracając docisk mimośrodowy wokół punktu mocowania może przy użyciu niewielkiej siły pewnie zamocować materiał na stole roboczym. Docisk mimośrodowy wraz z przekręceniem wokół osi obrotu zwiększa swoją średnicę. Dzięki tego typu rozwiązaniu operator frezarki CNC może pewnie zamocować materiał bez dociskania jego górnej powierzchni. Zacisk mimośrodowy może być wykonany w zależności od aplikacji w której będzie stosowany z aluminium, stali lub tworzywa.

Proces wykonania zacisku mimośrodowego za pomocą frezarki CNC

Usługi frezowania CNC – obróbka plexi

Film przedstawia wykonanie zacisku mimośrodowego na ploterze CNC. Obróbka wykonywana jest w materiale plexi koloru czarnego. Cały zacisk wycinany jest w jednym przejściu narzędzia na pełną głębokość.

Jak zaprojektować zacisk mimośrodowy?

Głównym założeniem, na którym musi bazować projektant jest to by oś obrotu nie była ustawiona centrycznie względem zewnętrznej krawędzi docisku. Wartość przesunięcia osi obrotu powinna być dostosowana do aplikacji, w której docisk będzie używany. Zbyt duża wartość przesunięcia osi obrotu może doprowadzić to tego, że siła docisku do materiału będzie zbyt niska. W takim przypadku operator nie będzie mógł wykonać prawidłowego mocowania materiału bez użycia dodatkowych narzędzi.