Poznaj szczegóły cennika frezowania CNC

Zdecydowana większość firm usługowych z branży obróbki CNC wykonuje indywidualne wyceny na każde zapytanie klienta. Czy Ty jako klient zastanawiałeś się, czemu tak jest i jakie szczegóły usługi frezowania CNC wpływają na jej cenę? Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jedyną zmienną jest czas wymagany na obróbkę wyrobu, w praktyce na cenę usługi CNC wpływ ma wiele innych czynników.

Wydaje się, że większość firm usługowych z branży frezowania aluminium lub tworzyw sztucznych oblicza stałe koszty, które musi ponieść podczas prowadzenia działalności gospodarczej i na ich podstawie oblicza stawkę godzinową swoich usług. Następnie przy analizie zapytania klienta szacuje czas potrzebny na wykonanie usługi i do obliczenia ostatecznej wyceny mnoży przewidywany czas obróbki przez wcześniej ustaloną stawkę godzinową oraz marże.

ceenik usług frezowania CNC

Marże w branży usług CNC są zróżnicowane w zależności od lokalizacji firmy a wiec lokalnej konkurencji oraz obrabianego materiału a raczej wymaganej do wykonania zlecenia frezarki CNC. Najmniejsze marże rzędu 5% występują dla obróbki drewna gdyż ten materiał nie wymaga ani zbyt dużej sztywności ani dokładności plotera CNC. Przez te czynniki również lokalna konkurencja jest wyższa gdyż każda firma usługowa jest wstanie wykonać wyrób z drewna. Najwyższe marże występują podczas frezowana stali, dzieje się tak z względu na niewielką ilość maszyn przystosowanych do obróbki tego materiału. Maszyna frezująca w stali musi być wykonana z odpowiedniego stopy żeliwa i mieć odpowiednio wysoką sztywność, przez co koszt jej zakupu jest wysoki a to wpływa na ilość lokalnej konkurencji. Marże w obróbce stali mogą sięgać nawet 30%. Kolejną popularną dziedziną jest usługa frezowania aluminium, gdzie marże są przeciętnie na poziomie 15%. Obróbka PA6 również wymaga specjalistycznej obrabiarki CNC, natomiast jest ona stosunkowo tania, gdyż do obróbki tego materiału nie potrzebujemy żeliwnego korpusu ani bardzo mocnych wrzecion. Do obróbki aluminium dobrze sprawdzi się stalowa maszyna z wrzecionem 2.2kW i obrotami 24000 RPM.

Amortyzacja cenowa plotera do obróbki aluminium

Amortyzacje maszyny obliczamy dla okresu 5 lat. Jest to czas w którym planujemy zwrot kosztów jej zakupu i serwisu. By poprawnie obliczyć koszt godzinowy amortyzacji musimy dokonać kilku założeń, które znacząco wpłyną na ostateczny wynik. Pierwszym czynnikiem jest koszt maszyny i jej serwisu w analizowanym okresie czasu. W tym czasie maszyna jeśli została zakupiona jako nowa posiada gwarancje. Gwarancja jednak nie obejmuje części eksploatacyjnych, które z pewnością będziemy musieli wymienić. Dla maszyn objętych gwarancją przyjmuje się koszt jej serwisowania jako 5% rocznie ceny zakupu, koszt serwisowania maszyn pogwarancyjnych szacujemy na 15% rocznej ceny zakupu. Kolejnym parametrem wpływającym na koszt amortyzacji jest czas pracy maszyny przez badany okres. Idealnie jeśli maszyna będzie pracowała na 3 zmiany 7 dni w tygodniu, jednak dla małych, lokalnych firm jest to zadanie trudne do zrealizowania. Przeciętnie przyjmuje się czas pracy maszyny na 8 godzin dziennie.

Posiadając ustalone powyższe zmienne możemy wyliczyć kilka scenariuszy amortyzacji maszyny w przedziale 5 lat

Koszt zakupu maszyny
[PLN]
Średni dzienny czas
pracy maszyny [h]
Skumulowany koszt serwisowania
w ciągu 5 lat [PLN]
Godzinowa stawka amortyzacji
maszyny [PLN]
10000082500012.5
10000016250006.25
10000024250004.16
20000085000025.0
200000165000012.5
20000024500008.33
500000812500062.5
5000001612500031.25
5000002412500020.83
Tabela 1. Obliczenie stawki godzinowej amortyzacji plotera CNC

Do obliczeń użyliśmy następujących wzorów:
(koszt zakupu + koszt serwisowania przez 5 lat) / (średni dzienny czas pracy * liczba dni roboczych w roku * 5 lat)

Przy szacowaniu dziennego czasu pracy maszyny należy przewidzieć faktyczny czas obróbki, do którego nie wliczamy czasu serwisowania, konserwacji, czyszczenia maszyny ani innych procesów podczas których obróbka jest niemożliwa np.: wymiana materiału, przerwa pracownika. Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia dzienny czas frezowania 24 godziny jest niemożliwy do osiągnięcia tak samo jak czas frezowania obliczany jako 8 godzin dla jednej zmiany.

Jak zmienia się cennik usług frezowania CNC w zależności od wynagrodzenia pracowników?

Jeśli działalność usług obróbki skrawaniem jest dominująca w naszym przedsiębiorstwie to świadczone usługi CNC muszą pokryć wszystkie wynagrodzenia pracowników w tym operatora maszyny, technologa produkcji, przedstawiciela handlowego, księgowej itp.
Uśrednienie pensji wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie podzielone przez liczbę maszyn, na których firma świadczy usługi daje stawkę godzinową którą musimy doliczyć do ceny za usługę frezowania CNC by móc opłacić cały zespół.

Przykładowe obliczenia ceny za godzinę obróbki, którą musimy doliczyć do każdej godziny frezowania by być wstanie wypłacić wynagrodzenie dla pracowników przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczba pracownikówŚrednia pensja miesięczna w przedsiębiorstwie [PLN]Dzienny czas pracy maszyny [h]Liczba obrabiarek CNCObliczona stawka godzinowa wymagana do wypłaty wynagrodzeń
140008125
340008175
1045008393
Tabela 2. Obliczenie stawki godzinowej za usługę frezowania CNC wymaganej do opłacenia pracowników

Obliczenia wykonuje ze wzoru:
(Liczba pracowników * średnia miesięczna pensja ) / (dzienny czas pracy maszyny * liczba dnia pracujących w miesiącu * liczba maszyn)

Cena usługi frezowania CNC a koszty utrzymania biura, hali produkcyjnej i magazynu narzędzi

Kolejnym kosztem wpływającym na cennik usług frezowania jest koszt utrzymaniu infrastruktury przedsiębiorstwa. Do elementów takiego kosztu zaliczamy: podatki od nieruchomości, cenę wynajmu pomieszczeń biurowych i produkcyjnych, koszt ogrzewania i zużycie mediów potrzebnych do pracy (woda, prąd, gaz). Oszacujmy jak koszty utrzymania przedsiębiorstwa powinny wpłynąć na stawkę godzinową w cenniku frezowania CNC tego podmiotu gospodarczego.

Roczny koszt utrzymania nieruchomości [PLN]Roczny koszt mediów [PLN]Dzienny czas pracy frezarki CNC [h]Liczba frezarek w przedsiębiorstwieKwota, która powinna zostać doliczona do każdej godzinny obróbki wynikająca z utrzymania biura i hali produkcyjnej
15000100008112.5
Tabela 3. Koszt godzinowy usługi frezowania CNC wymagany do utrzymania biura i hali produkcyjnej

Obliczenia zostały wykonane ze wzoru: (Roczny koszt utrzymania nieruchomości + Roczny koszt pracy frezarki CNC ) / (liczba pracujących dni w roku * dzienny czas pracy frezarki CNC * liczba ploterów CNC w przedsiębiorstwie).

Inwestycje i rozwój firmy

Świadomy przedsiębiorcę wie, żeby przetrwać na konkurencyjnym rynku musi stale się rozwijać, przez to cennik usług frezowania CNC powinien brać pod uwagę koszty inwestycyjne i reklamowe. Wielkość tych wydatków jest sprawą bardzo indywidualną i nie da się uśrednić tej wartości. W celu dokładnego jej wyliczenia niezbędny jest plan rozwoju i reklamy przedsiębiorstwa wyznaczony na kilkanaście miesięcy do przodu. Do zgrubnej analizy przyjmijmy, że inwestycje podnoszą godzinową cenę usługi frezowania CNC o 2 PLN.

Koszt zakupu dodatkowych elementów używanych podczas obróbki aluminium i tworzyw sztucznych

narzedzia do frezowania

Każda usługa frezowania CNC wymaga oprócz plotera CNC dodatkowych narzędzi: imadło, czujnik długości narzędzia, sonda pomiarowa i o ile wymienione przed chwilą elementy kupuje się raz na kilka lat i w tej analizie ten koszt możemy pominąć to są jeszcze inne elementy takie jak frezy, wiertła, rozwiertaki, chłodziwo, których zakup musimy doliczyć do godzinowej stawki za usługę frezowania CNC. Firmy świadczące usługi obróbki aluminium mają świadomość jak szybko zużycie freza ma wpływ na końcowy wymiar elementu docelowego i jakość jego powierzchni. Do analizy możemy przyjąć, że na 80 godzin pracy plotera CNC potrzebujemy 2 frezy o łącznej cenie 300 PLN, co po przeliczeniu na godzinę pracy podnosi cennik usługi frezowania CNC o 3.75 PLN.

Jak brak projektu 3D wpływa na cenę usługi frezowania CNC, czy rodzaj przysłanego modelu może wpłynąć na końcową jakość wyrobu?

Pierwszym elementem który ma wpływa na cenę usługi frezowania jest model 3D lub jego brak. Jeśli klient nie ma modelu 3D to w przypadku nieskomplikowanych wyrobów może przysłać do wyceny model 2D lub rysunek techniczny z wymiarami. Będzie to wystarczająca ilość danych to wykonania szacunkowej oferty cenowej. W takiej sytuacji klient jednak musi się liczyć z tym, że cena usługi CNC będzie wyższa niż analogiczna usługa z modelem 3d klienta, dzieje się tak dlatego, że usługodawca będzie musiał sam najpierw wykonać prawidłowy model 3D, który następnie będzie mógł być transferowany do postaci zrozumiałej przez frezarkę CNC. Jeśli klient posiada model komputerowy to ważny jest rodzaj tego modelu, dla podstawowej obróbki 2D wystarczający będzie plik .dxf oraz poglądowy rysunek techniczny. Otrzymanie oferty cenowej na wykonanie modelu 3D z pliku .dxf jest niemożliwe, w takim przypadku klient powinien wygenerować model .step. Niektóre osoby przysyłają do wyceny pliki typu .stl, są one akceptowane przez część firm realizujących zlecenia CNC, natomiast często są problematyczne.
Zdarza się, że plik .stl wygenerowany w jednym programie ma zmienioną skale wielkości przy otwarciu w innym programie. Ponadto plik .stl może zostać wygenerowany z różną dokładnością, co będzie miało bezpośredni wpływa na wyrób docelowy. Biorą pod uwagę problemy z plikami .stl, do otrzymania wyceny na usługę frezowania CNC najlepszym wyjściem jest załączenie komputerowego modelu 3D w formacie .step.

Wpływ na cenę usługi frezowania CNC spowodowany specyficznymi właściwościami modelu 3D

Kształt modelu przeznaczonego do wyfrezowania może wpływać na czas jego obróbki a przez to na ostateczną cenę Frezowania CNC. Jeśli model posiada pochylone ścianki to może on zostać wykonany na maszynie 5 osiowej, ale godzina pracy takiej maszyny jest wyższa niż konwencjonalnego plotera. Natomiast jeśli zdecydujemy się na użycie 3 osiowej frezarki CNC to czas wykonania pochylonej ścianki jest znacznie dłuższy i wpływa to na cenę usługi frezowania gdyż maszyna musi interpolować pochylenie ścianek i wykonać je z małym krokiem np. 0.1mm. Kolejną cechą modelu 3D powiększającą cenę usługi CNC są wąskie szczeliny i niewielkie powierzchnie, kształty te wymagają użycia frezów o niewielkiej średnicy, które wymuszają wolne posuwy maszyny co wydłuża czas obróbki. Wykonanie obiektu 3D może podnieść cenę usługi frezowania CNC nawet dwu krotnie. Dla przykładu jeśli chcemy wykonać model rzeźby terenu 3D to zgrubne jego wykonanie może trwać 3 godziny, natomiast docelowa obróbka wykańczająca 3D to kolejne 6 godzin pracy. Na ostateczną cenę frezowania wpływa też spodziewana dokładność wykonania. Jeśli klientowi zależy na bardzo wąskiej tolerancji jednego lub kilku wymiarów to operator maszyny musi z dużą uwagą dobierać parametry obróbki a po jej wykonaniu dokładnie pomierzyć detal. Często się zdarza, że w takiej sytuacji pierwotnie wyfrezowany wyrób nie mieści się w zadanej tolerancji i cały proces wykonania musi zostać skorygowany i powtórzony.

Obniż cenę usługi frezowania CNC poprzez zamówienie większej ilości elementów

Liczba zleconych do wytworzenia elementów również ma wpływ na cenę frezowania CNC. Wraz ze wzrostem liczby elementów spada koszt wyprodukowania pojedynczego detalu, dzieje się tak, gdyż czas potrzebny na wykonanie niektórych z czynności jest stały i nie zależny od ilości wytwarzanych elementów, a wiec dzieli się na ilość wykonywanych wyrobów, przykłady tych czynności to:

Napisanie programu GKOD na wykonanie wyrobu. Operator pisze 1 program a następnie wykonuje go wielokrotnie przy tworzeniu zlecenia produkcyjnego.

Wykonanie programu do przycięcia przygotówki do odpowiedniego rozmiaru. Tutaj również raz stworzonym programem możemy wykonać nieskończenie wiele takich samych kostek aluminiowych, na których będzie odbywała się obróbka.

Bazowanie materiału do seryjnej produkcji następuje na pierwszej wykonywanej sztuce. W tym procesie operator zaznacza i ustala miejsca ustawienia przygotówki i dla każdego kolejno tworzonego wyrobu umieszcza przygotówkę w tej samej lokalizacji.

Podsumowanie szczegółów wpływających na cenę usługi frezowania CNC i przykładowe wyliczenie ofertowe dla klienta końcowego

Po dokładnej analizie czynności, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ceny za godzinę frezowania CNC możemy obliczyć końcową wartość stawki na świadczenie usług CNC, a na jej podstawie i szacunkowym czasie wykonania części przysłanej przez klienta wyliczymy całościową kwotę za wykonanie usługi.

Dla Przykładu wykonajmy obliczenia dla małego przedsiębiorstwa zatrudniającego 3 osoby i posiadającego 1 maszynę CNC, czas wykonania modelu klienta to 4 godziny.

Rodzaj czynnościKoszt godzinowy
Amortyzacja maszyny12.5
Wynagrodzenie pracowników75
Utrzymanie biura12.5
Rozwój2
Oprzyrządowanie15
Łącznie117
Tabela 4. Obliczenie stawki godzinowej dla usług CNC

Dla podanego przykładu koszt godziny usługi CNC może wynieść 117 PLN, kwotę tą należy powiększyć o 10% marży w przypadku obróbki aluminium, to daje kwotę 128 PLN.

W omawianym przypadku czas wykonania usługi wynosił 4 godziny co daje przykładową cenę usługi frezowania CNC na poziomie 512 PLN.