Wycena online

Generator wyceny online znajdujący się na tej stronie służy do wykonania szacunkowej wyceny online. Cena otrzymana za pomocą tego generatora nie jest oficjalną ofertą wykonania usługi frezowania CNC. Wycena otrzymana za pomocą generatora online może w znaczący sposób różnić się od wyceny dokonanej na podstawie cyfrowego modelu 3D. Generator może być pomocny w określeniu szacunkowego kosztu wykonania elementu. Do otrzymania oficjalnej wyceny na usługę frezowania CNC niezbędne jest wysłanie zapytania na adres: biuro@palgio.pl.

Automatyczny generator wyceny frezowania CNC

Wybierz rodzaj materiału oraz parametry obróbki
W jaki sposób używać automatycznego generatora wyceny online?

Do otrzymania wyceny online wystarczy podanie kilku ogólnych danych na temat wycenianego elementu:

  1. Wybierz rodzaj materiału, z którego ma zostać wykonana usługa. Po wyborze materiału, zostanie wyświetlona informacja o przyjęciu rodzaju materiału w generatorze.
  2. Zaznacz, operacje które są wymagane do wykonania elementu: otwory, frezowanie 3D, frezy o małej średnicy.
  3. Podaj wymiary gabarytowe wycenianego elementu. (Maksymalny wymiar elementu w każdej z osi).
  4. Wskaż objętość wycenianego elementu. Objętość odczytasz z programu CAD, w którym model został wykonany.
  5. Wciśnij przycisk „wycena online” by odczytać szacunkowy koszt wykonania elementu.

Jakie korzyści daje wycena online frezowania CNC?

narzedzia do frezowania

Mimo iż generator wyceny online nie podaje rzeczywistej oferty, a jedynie szacunkową kwotę. Informacje te mogą być bardzo pomocne naszym klientom. Największą zaletą tego generatora jest szybkość otrzymania szacunkowego kosztu wykonania wyrobu. Klient podając jedynie ogólne wymiary i kilka podstawowych cech wyrobu może sprawdzić wstępny koszt wykonania jego części. Nie musi przy tym rejestrować się, zakładać konta ani nawet podawać maila. Pozwala to na szybkie oszacowanie kosztów wytworzenia części nawet na wstępnym etapie jej projektowania. Drugą zaletą generatora online jest to, że jest on dostępny 24 godziny na dobę. Dzięki czemu w każdej chwili możesz dokonać wyceny. Kolejną zaletą automatycznego generatora kosztów frezowania CNC jest to, że sprawdza on czy wymiary elementu są akceptowalne dla naszego parku maszyn CNC. Jeśli gabaryty wycenianego elementu przekroczą nasze możliwości produkcyjne, od razu otrzymasz taką informację.

Co zrobić by otrzymać dokładną wycenę frezowania CNC?

Wycena otrzymana generatorem online nie jest oficjalną wyceną na usługę frezowania CNC, gdyż może być obarczona znaczną niedokładnością. Generator online nie jest wstanie obliczyć dokładnego czasu obróbki elementu, stwierdzić jego skomplikowania i bazuje jedynie na prostych założeniach. Dlatego w celu otrzymania dokładnej wyceny usługi frezowania CNC niezbędne jest wysłanie zapytania mailowego na adres: biuro@palgio.pl . Do zapytania należy dołączyć model 3D w formacie .step wyrobu do wykonania. Wycena zostanie odesłana mailowo w ciągu kilkunastu godzin.