Prawidłowe ustawienie modelu w programie CAD

Podczas przenoszenia modelu 3D między różnymi programami CAD użytkownik często spotyka się z błędnym ustawieniem modelu względem płaszczyzn odniesienia. Sytuacja ta wymaga przeniesienia, obrócenia lub przekonwertowania importowanego modelu 3D w taki sposób, by był on prawidłowo osadzony w układzie współrzędnych programu. Błędnie osadzony model 3D może w znacznym stopniu utrudnić proces projektowania ścieżki narzędzia i przysporzyć spore trudności w bazowaniu detalu ma maszynie CNC. W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób ustawić model w formacie .STEP według płaszczyzn odniesienia programu Fusion 360.

Dlaczego prawidłowe ułożenie modelu 3D w programie CAM jest tak ważne?

Prawidłowe ułożenie modelu 3D w programie CAM (Computer-Aided Manufacturing) jest kluczowe dla uzyskania precyzyjnych i skutecznych wyników produkcji. W programie CAM, model 3D jest przetwarzany w sposób, który umożliwia wytwarzanie części lub produktów przy użyciu różnych procesów produkcyjnych, takich jak obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie czy wycinanie laserowe.

Nieprawidłowe ułożenie modelu 3D może prowadzić do wielu problemów podczas procesu produkcyjnego. Może to prowadzić do błędów w obróbce materiału, przyspieszonego zużycia narzędzi, niepotrzebnego marnowania materiałów i czasu, a w konsekwencji prowadzić do wyższych kosztów produkcji.

Prawidłowe ułożenie modelu 3D w programie CAM pozwala na optymalizację procesu produkcyjnego i uzyskanie najlepszych wyników przy minimalnym zużyciu zasobów. Odpowiednie ułożenie modelu 3D umożliwia dokładne zaplanowanie procesu obróbki materiału, w tym wybór odpowiednich narzędzi, obróbki i trajektorii narzędzi.

Właściwe ułożenie modelu 3D również umożliwia przeprowadzenie symulacji procesu produkcyjnego wirtualnie, co pozwala na zidentyfikowanie potencjalnych problemów i błędów przed rozpoczęciem produkcji fizycznej.

Wszystko to pozwala na skuteczniejsze i efektywniejsze wytwarzanie części lub produktów z wyższą precyzją, jakością i przy minimalnym zużyciu zasobów. Dlatego prawidłowe ułożenie modelu 3D w programie CAM jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w produkcji, zwłaszcza w przypadku produkcji seryjnej lub dużej ilości produktów.

Jak prawidłowo ustawić model 3D w programie Fusion 360?

Ustawienie modelu w programie Fusion 360
Ustawienie modelu w programie Fusion 360

W Fusion 360 po imporcie modelu 3D wykonanego za pomocą alternatywnego środowiska, ułożenie modelu 3D często nie współgra z układem odniesienia programu. Jest kilka metod obrotu bryły w taki sposób, by jej powierzchnie pokrywały się z układem współrzędnych w Fusion 360. Jedną z lepszych to tego typu obrotów bryły jest operacja „wyrównania”, która znajduje się w menu „OBSZAR” i zakładce „ZMIEŃ” . Przy użyciu tej operacji, projektant modelu 3D może wskazać programowi, które powierzchnie modelu mają znajdować się na płaszczyznach odniesienia programu Fusion 360. Użytkownik może ponadto wskazać które krawędzie mają być prostopadłe lub równoległe do osi współrzędnych programu. Operacja ta w szybki sposób pozwala obrócić model 3D do prawidłowej pozycji w układzie współrzędnych programu.